Pametne inštalacije

Kaj so pametne inštalacije in kaj počnejo? Pametne inštalacije izboljšujejo upravljanje in nadzor nad vsem električnimi sistemi v hiši, stanovanju ali poslovnemu prostor, vse od ogrevanja, razsvetljave in varnostnih sistemov do televizorjev in računalnikov.

Danes se v bivalnem ali delovnem okolju srečujemo z vedno večjim številom električnih naprav in sistemov, od katerih vsak opravlja svojo nalogo. Pri tem vsak sistem deluje drugače, drugačne so zahteve za napajanje in upravljanje. Klasična elektroinštalacija je za tako množico naprav in funkcionalnosti preobsežna in težje obvladljiva, za uporabnika pa manj varna, saj razdrobljen sistem električnih inštalacij povečuje medsebojne vplive, verjetnost napake in požarno ogroženost. Pametna hiša 21. stoletja zahteva možnost preprostega dodajanja novih naprav ter preprosto povezovanje in interakcijo med različnimi sistemi, od nadzorovanja ogrevanja do upravljanja z zabavno elektroniko.

Pametne inštalacije so novost, ki omogoča izvajanje upravljanja in nadzora sistemov po enotnem vodilu. Sistem je razdeljen v napajalni del, preko katerega se porabniku dovaja energija in krmilni del, preko katerega se porabniku zagotovi možnost krmiljenja. Elemente sistema inteligentne inštalacije sestavljajo senzorji, ki posredujejo informacijo in aktuatorji, ki glede na posredovano informacijo izvedejo določeno nalogo. Sistem zmanjšuje stroške porabe energije in stroške delovanja in je okolju prijaznejši. Dodatno prednost predstavlja prihranek pri začetni naložbi zaradi lažjega projektiranja in manjšega števila vodnikov, kar dodatno povečuje tudi požarno varnost. Priklop novih naprav je enostaven, saj jih preprosto priklopimo na isti vodnik. Funkcije, ki jih omogočajo sistemi inteligentne oz. pametne inštalacije, so med drugim:

  • upravljanje notranje in zunanje osvetlitve, bodisi lokalno po posameznih prostorih ali časovno glede na količino dnevne svetlobe v posameznem delu dneva;
  • daljinsko vodenje in nadzor naprav kot so računalnik, televizor, internet, telefon,…;
  • upravljanje ogrevanja, klime in prezračevanja, ločeno po prostorih v objektu;
  • javljanje alarmnih, protivlomnih in protipožarnih sistemov;
  • nadzor prisotnosti in pristopa v objekt ter prikaz stanja odprtosti vrat in oken;
  • nadzor konice električne energije.

Naložba v pametne inštalacije je za približno 30 % višja od naložbe za izvedbo klasičnih elektroinštalacij, a se pri nekoliko večjih objektih naložba povrne že v nekaj letih.

Kontaktne informacije